Despre noi

Despre noi

Departamente

Strategii

Parteneri

Istoric 

Înființat în anul 2001 prin HCJA 76/21.09.2001, având statutul de instituţie subordonată a Consiliului Județean Arad, CCJA s-a impus treptat în viața culturală arădeană pe parcursul primului deceniu al existenței sale, devenind în ultimii ani unul dintre actorii cei mai importanţi în peisajul cultural din regiunea de vest a României. Multiculturalitatea ce conferă acestei zone o mare diversitate spirituală, a fost, este și va fi esența valorică pe care CCJA o conservă și o promovează în contextul regional, național și internațional actual. În egală măsură instituția întreține dinamica originală a devenirii sale, clădindu-se și construindu-se continuu, respectând principiul de unitate în diversitate, articulând astfel una dintre cele mai valoroase moșteniri de tradiție și cultură românească

Misiune

Misiunea CCJA constă în ducerea la îndeplinire a Strategiei Culturale a Județului Arad și a Dezvoltării Turismului în Județul Arad, în domeniile conservării și promovării patrimoniului cultural material și imaterial al județului Arad în peisajul regional, național și internațional, al educației și formării permanente, asigurarea accesului la cultură și artă pentru un public tot mai numeros, inițierea și/sau participarea, coordonarea și monitorizarea proiectelor culturale derulate sub egida CCJA, asigurarea accesului întregii comunități arădene la informații de interes public din domeniul cultural și la evenimente culturale organizate de către CCJA, comunicarea prin cultură prin intermediul rețelelor culturale, a schimburilor culturale, promovarea potențialului turistic al Județului Arad prin intermediul culturii.

Viziunea noastră

Tendințele moderne spre interdisciplinaritate, formare a reţelelor culturale și abordarea tot mai frecventă a comunicării prin intermediul culturii în contextul internațional de astăzi reprezintă pietrele de temelie pe care CCJA își trasează noile direcții orientate spre viitor rămânând totodată ancorat în VATRA perenității tradiției, culturii și spiritualității acestor meleaguri

CCJA este nucleu de politici publice al autorității județene cu atribuții în cele două domenii: cultură și turism.

CCJA este inițiator, susținător și partener în programe, proiecte și acțiuni culturale, educaționale, turistice, sportive și de tineret având caracter de masă, fără a neglija latura elitistă.3. CCJA creează cadrul constructiv de colaborare a actorilor locali în sensul dezvoltării durabile a turismului, în mod special a celui cultural.4. CCJA promovează și valorifică oferta turistică prin cultură, respectiv oferta culturală prin turism, ca instrumente de evidențiere a autenticului și diversității spațiului arădean.