Analele Aradului, anul 1, nr.1, 2015 – Asociația Națională Arădeană pentru cultura poporului român

I. Istorie

Ioan Traia
Istoricul satului Izvin judeţul Timiş

Augustin Mureşan
Consideraţii în legătură cu monoxilele de transport sare descoperite în albia Râului Crişul Alb

Ștefan Grosu
Despre patronatul regal

Dan Demşea
Cele două colonii sătești „Checheci” din teritoriul extravilan al orașului Arad (secolele XVIII-XIX)

Corina Bejan Vaşca
Buteni, judeţul Arad (1791-1930)

Doru Sinaci
Constituirea primei formaţiuni politice româneşti din Monarhia Habsburgică

Vasile Bogdan
Dorea să treacă în zbor Carpaţii, să-i unească pe români”. Mărturiile lui Ion Ciulu, mecanicul lui Aurel Vlaicu

Niculina Paşca
Din rândurile soldaţilor din zona Solnoc Dăbâca. O altă faţă a Primului Război Mondial

Alin Spânu
Spionul de la castelul Peleș. Castelanul Herman Wilke (1915-1916)

Bogdan Sorinca
Gardele Naţionale Române – primele structuri transilvănene de ordine publică după Marea Unire

Augustin Mureşan, Călina Popovici, Ioan Popovici
Cu privire la cocardele tricolore din anul 1918 ale românilor arădeni

Laurențiu-Ștefan Szemkovics
Documente referitoare la starea de spirit a populației din raza Postului Jandarmi Semlac, județul Arad (1941)

Ioan Tuleu
Bătălia de iarnă de la Lozovaia

Costin Scurtu
Alianța Nord-Atlantică la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului XXI

II. Biserica şi Şcoala

Sorin Bulboacă
Contribuţii la istoria învăţământului în oraşul Lipova (sec. XV-XVIII)

Paul Krizner
Rânduiala maslului şi alte rânduieli inedite în diferitele ediţii ale euhologhionului sau molitfelnicului ortodox

Gheorghe Mihuţ
Capii Revoluţiei de la 1848 din Ţările Române traduc Biblia

Ciprian Porumb-Ghiurco, Sergiu Marius Ghiurco
Reuniunea învățătorilor români sălăjeni. Adunarea jubiliară de la Someș-Odorhei

Maria Alexandra Pantea
Intelectuali arădeni susţinători ai activităţilor desfăşurate de Reuniunea Învăţătorilor din Protopopiatele arădene

Gheorghe Hodrea
Fonduri şi fundaţii existente în Eparhia Aradului între anii 1873-1937

Gabriela Adina Marco
Înfiinţarea Parohiei Arad-Micălaca Nouă

Margareta Gabriela Nisipeanu
Programul erasmus-un mecanism educațional funcțional

Elena-Tia Sandu
Deliberarea lui Gerard de Cenad şi primele referiri la cei trei tineri din literatura patristică

Maria Marieta Gavra
Dificultăţi în învăţarea corectă a limbii române în spaţii multiculturale din Ungaria

III. Societate și Antropologie culturală

Adriana Mihaela Macsut
Despre cugetarea filosofică antică din China și Grecia

Vasile Faur
Din antroponimia comunei Chisindia, judeţul Arad. Nume şi porecle

Horia Truţă
Piaţa Catedralei (Tokoly ter, Piaţa Patriarh Miron Cristea, Piaţa Filimon Sârbu, Piaţa Mare)

Elena Rodica Colta
Un inventar al edificiilor din Arad, construite în perimetrul de tragere al cetăţii militare, propuse în 1813 pentru demolare

Ioan Bolovan
ASTRA – model de organizare a societăţii civile româneşti din Transilvania în timpul dualismului

Iuliu-Marius Morariu
Adunările generale ale ,,Astrei” la Năsăud şi Bistriţa între anii 1861-1918

Corneliu Pădureanu
Populaţia Aradului în anii Primului Război Mondial

Mirela Pachiţa
Dezvoltarea instituţiilor sanitare şi specializarea personalului medical din spaţiul arădean în perioada interbelică

Dumitru Tomoni
Vasile Goldiş, preşedinte al „ASTREI” (1923-1932). Alegerile de la Timişoara şi Caransebeş

Emil Arbonie
Jurisdicţiile muncii şi asigurărilor sociale arădene (1934-1946)

Daniela Stănciulescu
Modernitatea discursului eliadian

Adrian Deheleanu
Istoria vieţii culturale şi literare în România comunistă

Adrian Nițu
Impactul „Celor Trei Valuri Töfler” în economia și societatea arădeană în perioada anilor 1965-1989

Valentin Bugariu
Fenomenul presei rurale la Gătaia

Georgiana Izabela Coroian
Multiple perspective asupra căsătoriilor mixte

Doina Chiş, Smaranda Huţu
Fiertul plimezului la Ineu

IV. Medalioane

Aurel Dragoş
Petér Atzél. Un nume, o personalitate

Ioan Rancov
Eusebius Martin Fermendžin (1845 – 1897)

Mihai-Octavian Groza
Un cleric cãrturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, activitatea şi opera

Răducu Rușeț
Viața și activitatea lui Constantin Stere

Felicia Aneta Oarcea
Învățătorul Gheorghe Bărbuceanu (1905 – 1993)

Lucian Ienăşescu
Învăţătorul Dumitru Dijmărescu, un animator cultural în lumea satului arădean interbelic

Paul Krizner
Despre preotul dr. Pavel Vesa (1955 – 2013)

V. Recenzii/ Reviews

Sorin Bulboacă
Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie- 27 noimebrie 1918), Editura Argonaut, Cluj – Napoca, 2015

Augustin Mureșan
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Documente cu sigilii ale unor puncte de frontieră (1859-1866), Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2015, 110 p.

Traia Ioan
Calea Ferată Forestieră și Industrială „Trenu’ Mic“ Voislova – Rusca Montană – Ruschița, Editura David Press Print, Timișoara, 2015, 336 pagini

VI. Supliment/Supplement

Alexandru-Daniel Piticari
Ludovic I de Anjou și elita românească din Voievodatul Transilvaniei. Privilegiul regal solemn și urmările sale juridice asupra românilor (1366-1382)

Teodor Pătrăuţă
Ineul sub stăpânirea principilor transilvăneni

Gheorghe Falcă
Proiect “România 2020”

Informatii