Centrul Cultural Judeţean Arad lansează invitaţia de participare la Sesiunea a II-a 2022 de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, O.G. nr. 51/1998 actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.