Analele Aradului, anul II, vol. 2

I. Istorie

Eugen D. Padurean, Leonard Dorogostaisky
Mistere cu privire la imaginea satelitara Google Earth a unui sit arheologic de la Iratoşu, jud. Arad

Ioan-Marius Grec
Aspecte privind problema interpretarii si traducerii ştampilelor militare (Studiu de caz: Romiţa – Certiae (comuna Romiţa, jud. Salaj. Dacia Porolissensis)

Gheorghe Mihuţ
Istorie locală arădeană în vechile cronici maghiare. Consideraţii probabile

Emanuel Jurcoi
Educaţia lui Iacob Heraclide Despot – un accesoriu important în construirea puterii

Laurenţiu-Ştefan Szemkovics
Patru documente de la Antim Ivireanul (1709-1714)

Augustin Mureşan
Un steag al Breslei Măcelarilor din Arad

Augustin Mureşan, Călina Popovici, Ioan Popovici
Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii Guttenbrunn, comitatul Timiş (secolele XVIII-XIX)

Radu Alexandru Hord
Pagini din istoria comunităţii israelite din Pâncota

Corneliu Pădurean
Adunarea populară românească de la Arad, din noiembrie 1908

Doru Sinaci
Discursul politic al românilor transilvăneni în preajma Marelui Război

Sebastian-Dragoş Bunghez, Maria Alexandra Pantea
Colaborarea liderilor arădeni cu politicienii de la Bucureşti în perioada neutralităţii (1914-1916)

Ion Cârja
Românii în armata austro-ungară 1914-1918: contribuţii ale istoriografiei româneşti postcomuniste

Laurenţiu-Ştefan Szemkovics
Scrisori ale unor arădeni adresate miniştrilor Ioan Lupaş şi Constantin Argentoianu (1926, 1929)

Dan Demşea
Apariţia cvartalului edilitar al „vechiului Abator” din Arad (1931-1939) – antecedente cartografice

Lucian Ienăşescu
Cercetările monografice din zona Hălmagiu-Vârfurile şi din localităţile Conop, Şepreuş, Cuveşdia, Petriş

Alin Spânu
Situaţia socio-economică în judeţul Arad (1942)

Aurel Dragoş
Bătălia pentru Ineu (12-17 septembrie 1944)

Adrian Deheleanu
Anul 1956 în Europa răsărieană şi România

Raul Ionuţ Rus
Desfăşurarea procesului de colectivizare în judeţul Timiş: 1949 – 1953

II. Biserica şi Şcoala

Sorin Bulboacă
Şcoli, dascăli şi manuale în oraşul Arad în veacul luminilor

Valentin Bugariu
Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericeşti

Horia Truţă
Iconografia monumentală catolică a Sfintei Treimi în judeţul Arad

Augustin Mureşan
Praporele de la Ociu

Ljubomir Şandici
Când vântul adie ultimile frunze a bătrânului „Bărăgan”

Mircea Măran, Aleksandru Durić-Milavanavić
Biserica Ortodoxă Română şi începuturile mişcării năzărinene la români

Teodor Pătrăuţă
Şcoala din Bocsig în context istoric regional

Paul Krizner
Biserica Ortodoxă arădeană în evenimentele de la 1848-1849. Vlădica Gerasim Raţ (1835-1850)

Gabriela Adina Marco
Vizita canonică a episcopului arădean Ioan Meţianu la Nădlac cu ocazia sfinţirii bisericii (15 august 1898)

Gabriel Sala
Neamul romilor gabori între imaginea degeneratului creştin şi fratele ţigan

Stelean-Ioan Boia
Învăţământul românesc din Lipova între tradiţie şi inovaţie (1919-1940)

Ioan Rancov
90 de ani de la târnosirea noii Biserici Ortodoxe Române din Vinga

III. Societate şi Antropologie culturală

Corina Bejan Vasca
Atestări documentare referitoare la localitatea Buteni (Arad)

Marţian Iovan
Valorile etice, sensul vieţii omului şi comunităţilor umane, în concepţia lui Vasile Goldiş

Ioana Nistor
Statutul social al femeii şi imaginea familiei în societatea românească din prima jumătate a secolului XX

Rodica Florea Cândea
De la spaţiul de exprimare la judecăţi estetice scrieri literare arădene

Vasile Faur
Onomastica satului Chisindia, judeţul Arad

Gabriel Sala
Structuri etno-demografice în Felnacul secolului XX

Virgil Valea
Asociaţionismul cultural în Arad după Marea Unire

Adrian Niţu
Criza dintre anii 1929 și 1933 și efectele ei asupra economiei Aradului

Emil Arbonie
Ofiţerii şi agenţii poliţiei urbane arădene (1929-1949: A-O)

Mirela Pachiţa
Aspecte privind sistemul farmaceutic din Arad în perioada interbelică

IV. Medalioane

Dumitru Tomoni
Un dascăl de elită al Aradului: Sabin Evuţianu (1889-1977)

Ioan Traia
Ion Jivi Bănăţeanu şi propaganda în favoarea păstrării unităţii Banatului

Felicia Aneta Oarcea
Dascălul arădean Nicolae Palade (1911-1997). Repere biografice

Ioan Tuleu
Dr. Cornel Iancu, „avocat” al românităţii arădene

Iuliu-Marius Morariu
Însemnările de război şi importanţa lor pentru Constantin Virgil Gheorghiu

Mihai D. Drecin
Locurile natale şi familia – amprente decisive în fundamentarea vieţii şi activităţii profesionale a academicianului Cornelia Bodea

Gheorghe Rancu Bodrog
Ţăranul bănăţean în literatura Banatului prin publicistica sătească

V. Recenzii

Augustin Mureşan, Laurenţiu-Ştefan Szemkovics
Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Argeşului (1688-1703), Editura Ordessoa–Muzeul judeţean Argeş, Piteşti, 2016, 146 p.

Iuliu-Marius Morariu
Revista ASTRA SABESIENSIS a ajuns la numărul 2

Informatii