November 22, 2022
Lista funcțiilor CCJA la data de 1 septembrie 2022